Sonja Andela

In een ogenschijnlijk complexe wereld van oneindige draden en verbindingen die maar praat en door en door draait, vangt Sonja je met pen en inkt in een grenzeloos niet-weten.

 

Voortgedreven door liefde en verwondering leeft zij om het vormloze vorm te geven.

 

Haar werkt raakt je. Spiegelt je. Valt als een mantel om je heen. Verscheurt je.

Het ongrijpbare patroon laat je voortdurend achter in verwarring.

Eerst zie je het geheel,

dan weer alle deeltjes.

Je wilt het totale beeld pakken en tegelijk alle subtiele details bewonderen,

maar telkens net wanneer je het ziet, heb je het alweer gemist.

Het grijpt jou, maar jij grijpt altijd mis.

Je wilt wegkijken en je wordt ernaar toegetrokken.

Zo blijf je constant heen en weer geslingerd worden

tussen eenvoud en veelomvattendheid

tussen perfectie en onvolmaaktheid,

tussen alles en niets,

 

totdat je ineens in alle stormen het oog ziet, de ruimte voelt,

alles even stilvalt

en je weer weet

 

dat alles al af is

 

en er alleen maar schoonheid is

 

U kunt ons ook volgen op Instagram of door u aan te melden op de nieuwsbrief.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Step into a complex world of infinite connections. Where all things speak, move, and intersect. Sonja Andela takes you away with pen and ink, and brings you to a border-less state of the unknown.

 

Empowered by love and wonder, she lives to give it the formless form

 

Her work is raging. It mirrors you.It falls and even descends like a cloak upon you, yet envelopes you.

 

At first your eyes respond to the image from afar, but the intricacy, the complexity;the pieces and particles capture youre inner curiosity.

 

You want to capture the full, complete image whilst admiring the subtlety and detail at the same time.

 

It graps you. You want to look away yet you are drawn further, deeper inside. You will be trown back and forth between perfection and imperfection, between everything and nothing.

 

Until you suddenly see the eye of the storm and You can feel everything.

You know once again, that all is finite and complete;because ultimately,

there is only beauty

 

 

 

 

 

 

 

Op de beeldende vormgeving van de door Sonja Andela  vervaardigde kunstwerken/ op internet getoonde afbeeldingen van de kunstwerken rust Auteurs-beeldrecht.Voor overnemen, verspreiden en/of gebruik van de getoonde kunstwerken dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Sonja Andela andela-art@hotmail.nl