Upcycle centrum Almere.

Waarin we vroeger nog met  onze oude huisraad naar de vuilstort gingen, worden we tegenwoordig ter plaatse geconfronteerd met uitingen als "Cradle-to-Cradle" ,"Recycle","Circulaire economie"en"Upcycle".Allemaal termendie op een of andere wijze gerelateerd zijn aan hergebruik.Verdween voorheen alles op de vuilstort of verbrandings oven, nu wordt het meeste afval gescheiden en hergebruikt.Complete businessmodellen liegen er niet om. Afval is big business!

Om afvalscheiding, recycling enupcycling optimaal te faciliteren worden overal in Nederland afvalperrons gerealiseerd. In Almere wordt gesproken over een Upcycle Center. Er is hier door architecten www.lkvdd.nl een overdekt perron ontworpen .Gemaakt van recyclede materialen, volledig energie neutraal met ruimte voor educatie en werkplaatsen voor Upcycling.

 

Voor dit perron zal ik een ontwerp maken voor het plafon.Ik teken dit ontwerp op ambachtelijke wijze ( Kroonpen en inkt) en vervolgens wordt het in steni platen uitgewerkt.